Serviciul Public de Administrare Creșe face angajări la Brașov

Send

Serviciul Public de Administrare Creșe Braşov (SPAC) anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi de îngrijitoare copii (studii generale/medii) și a unui post de educator puericultor-debutant (studii superioare), toate pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 04.03.2019, ora, 15,30, la sediul SPAC Brașov din mun. Brașov, str. Mecanicilor Nr.7, la Compartimentul Resurse Umane-Juridic Dosarele trebuie să conțină obligatoriu docuemntele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, modificată și completată prin H.G. nr.1027/2014.

Pentru posturile de îngrijitoare, pe 19 martie.2019 la ora 10.00 va avea loc examenul scris, iar pe 21 martie, tot la ora 10.00, proba interviului.Pentru postul de educator puericultor-debutant, examenul scris va avea loc pe 20 martie, la ora 10.00, iar interviul, în 22 martie 2019, ora 10.00.

Documentele și condițiile de participare la concurs sunt publicate pe site-ul instituției, www.cresebrasov.ro, și sunt afişate la sediul SPAC.Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0268/421069.

În acest moment, în Brașov există 8 creșe în subordinea SPAC, cu un necesar de 155 îngrijitoare de copii și 36 de educatori puericultori care să asigure serviciile de îngrijire și educație pentru cei 1.158 de copii înscriși. În cele 8 creșe sunt 805 locuri disponibile, iar în acest moment sunt înscriși 1.158 de copii.

Încă 550 de cereri înregistrate pentru solicitare de locuri în creșe sunt în așteptare. Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov depune eforturi pentru găsirea de soluții în scopul rezolvării acestora.

În acest sens, pentru cartierul Astra, pe str. Apollo, este în faza de realizare a proiectului tehnic construirea unei creșe cu un efectiv de aproximativ 80 de locuri.

Share.

Comments are closed.